PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Nowości


Pořízena nová CAS 20/3500/210 – S2T

Publikováno: 13.02.2020


Kurs języka polskiego dla strażaków z podziału bojowego

Publikováno: 07.02.2020

W tygodniu od 6 do 10 stycznia 2020 r. odbył się tygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla strażaków biorących udział w działaniach bojowych. Miejscem kursu był Pensjonat U Můrinek w Jidřichovicach pod Smrkem. Lekcje obejmowały 40 godzin. Podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna poświęcona została opanowaniu podstawowego słownictwa oraz nauce pisania. Koncentrowano się też na słuchaniu. Część praktyczna koncentrowała się na wykorzystaniu umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z polskojęzycznymi osobami - zarówno podczas prowadzenia działań, jak i przez telefon na linii alarmowej. 

Główne tematy kursu: podział administracyjny Polski, służby ratownicze i ich nazwy, umiejętności komunikacyjne w prowadzeniu działań, wypadki drogowe, wyciek substancji niebezpiecznych, pożar, pomoc techniczna, przekazanie miejsca prowadzenia działań, części ciała, liczebniki, pierwsza pomoc.


Informacja o spotkaniu zespołu realizujące projekt

Publikováno: 10.12.2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Transgranicznym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się polsko-czeskie spotkanie robocze zespołu realizującego projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. Celem spotkania było podsumowanie działań podjętych w 2019 roku oraz uzgodnienie terminów oraz przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2020 roku.


Záchranářské manévry 5.-6.11.2019

Publikováno: 26.11.2019

Działanie odbyło się 5–6 listopada 2019 r. na terenie Gór Izerskich w okolicach Hrabětic, części gminy Janov nad Nisou. Działanie koncentrowało się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu pierwszej pomocy medycznej w warunkach czeskiej  i polskiej straży pożarnej. Do szkolenia zostały wybrane odpowiednie lokalizacje i otoczenie odpowiadające nadzwyczajnym zdarzeniom. Działania prowadziły czteroosobowe zespoły z obu krajów. Ponieważ działania odbywały się na dworze, warunki pogodowe odpowiadały zarówno porze roku, jak i porze dnia.

Głównymi tematami poszczególnych stanowisk były urazy: postrzał (strzała z łuku), resuscytacja po wypadku drogowym, krwotok tętniczy, wstrząs cukrzycowy, złamanie kończyny górnej ze wstrząsem mózgu.

Do zaopatrzenia poszczególnych pozorantów wykorzystano środki i wyposażenie zakupione ze środków UE. Był to np. wyposażenie do unieruchomienia kręgosłupa w odcinku szyjnym w celu transportu na noszach (deska), bandaże elastyczne, worek resuscytacyjny samorozprężalny itp. Środki te wyraźnie poprawiły efektywność i bezpieczeństwo członków zespołów.

Integralną częścią działań był fachowy nadzór i ocena działań zespołów i pozorantów oraz personelu poszczególnych stanowisk. Podsumowanie odbyło się w hotelu Maruška w Hraběticach, gdzie uczestnikom zapewniono zarówno wyżywienie, jak i zakwaterowanie. Podczas ewaluacji podkreślano praktykę i zaangażowanie zarówno czeskich, jak i polskich zespołów, a także ogólną orientację i znajomość podstawowych procedur i wskazówek, które pomagały znaleźć właściwy sposób rozwiązania problemu i pomocy „poszkodowanemu” pozorantowi. Doceniona została praca Polaków przede wszystkim pod względem bariery językowej. Na wypadek braku zrozumienia zabezpieczona została obecność tłumacza, która jednak faktycznie w terenie nie okazała się konieczna. Zespoły i obsługa stanowisk w podstawowych kwestiach były w stanie porozumieć się. Sama ewaluacja była tłumaczona na język polski.

Podczas działania nie doszło do żadnych uszkodzeń sprzętu ani pojazdów, nie ucierpiało też zdrowie uczestników. Większość informacji zwrotnych była pozytywna, wyrażano uznanie dla korzyści merytorycznej osiągniętej po stronie polskiej i czeskiej.


Výcvik technické dovednosti při zásazích u rozvodněných místních toků

Publikováno: 19.11.2019


Manewry Ratownictwa Medycznego 2.-4.10. 2019

Publikováno: 18.11.2019

W dniach 02-04.10.2019r. na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry odbyły się XXVIII Manewry Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „DZWON”. W manewrach uczestniczyły głównie zespoły ratownicze PSP z województwa dolnośląskiego (21 zespołów). Na ćwiczeniach stawili się także strażacy z województwa łódzkiego (KP PSP Zduńska Wola – 1 zespół). W manewrach uczestniczyła także szkoła pożarnicza PSP (CS PSP Częstochowa – 2 zespoły). Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych (8 zespołów) w tym także z Jeleniej Góry (3 zespoły) oraz powiatu jeleniogórskiego (3 zespoły). W manewrach ćwiczyli także ratownicy z firmy farmaceutycznej z Wrocławia US Pharmacia (1 zespół).  Manewry miały wymiar międzynarodowy ponieważ uczestniczyli w nich także strażacy z Republiki Czeskiej (4 zespoły). W sumie w manewrach uczestniczyło 36 zespołów ratowniczych. Manewry Ratownictwa Medycznego realizowane były w ramach projektu  unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Manewry ratownictwa medycznego są praktyczną formą doskonalenia udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).

W pierwszym dniu manewrów (środa 02.10.2019r. ) w godzinach 19.00-21.00 odbyły się dwugodzinne zajęcia teoretyczne. Temat dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także współpracę z PSP w zakresie dysponowania do zdarzeń o charakterze medycznym przybliżyły Panie reprezentujące Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, które na co dzień pełnią funkcję dyspozytorek PRM w Legnicy. W sesji wykładowej przedstawiciel firmy PHANTOM przedstawił najważniejsze informacje o III generacji manekinów ewakuacyjnych, które wykorzystane zostały do pozoracji w kolejnych dniach manewrów. Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. Zespoły ratownicze złożone z 3 do 5 ratowników udzielały kpp poszkodowanym w różnych miejscach na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry. Poszkodowanymi byli odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie klasy strażackiej z IV Liceum Ogólnokształcącego z Wałbrzycha oraz uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych z Jeleniej Góry. Działania ratownicze wykonywane były „pod okiem” doświadczonych instruktorów (najczęściej ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem w PRM). Instruktorzy w trakcie zadań korygowali nieprawidłowe czynności, demonstrowali różne sposoby na wykonanie zadania i krótko omawiali zastosowanie różnych technik ratowniczych w konkretnym przypadku. Pokazywali także jak dobrać i przygotować sprzęt. Udzielanie kpp wykonywane było z użyciem sprzętu ratowniczego jakim dysponuje na co dzień zespół ratowniczy (w przypadku strażaków PSP i OSP jest to torba medyczna PSP R1, zestaw do unieruchamiania pediatrycznego oraz nosze typu deska).

W środę w godzinach 21.00-1.00 odbyły się działania praktyczne w porze nocnej na terenie lotniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. W tym miejscu ratownicy (3 zespoły jednocześnie) udzielali pomocy w czasie wypadku samochodów osobowych, w czasie którego rannych było kilka osób. Zdarzenie miało charakter masowy, w związku z czym ratownicy musieli dokonywać segregacji osób poszkodowanych oraz ustalać priorytety ratownicze. W bagażniku jednego z samochodów, biorących udziału w wypadku, znajdowała się osoba poszkodowana, która w trakcie prowadzenia działań była przez ratowników odnajdowana i zaopatrywana. Jednym z celów zadania było zwrócenie uwagi na dokładne rozpoznanie miejsca akcji i odnalezienie wszystkich poszkodowanych. Miejsca zadań nocnych doświetlone zostały przez sprzęt oświetleniowy firmy Mactronic.

W czwartek 03.10.2019r. zaplanowano 6 zadań, które realizowano od godz. 9.00 do 18.00 z przerwą obiadową pomiędzy zadaniami. Pierwsze polegało na udzieleniu pomocy rowerzyście, który na skutek wypadnięcia z trasy rowerowej uderzył w znajdujące się przy niej głazy. Zadanie wykonywane było na trasie rowerowej POŚWIST (okolice Borowic) w paśmie rowerowym .OLBRZYMY, (oddane od użytkowania wiosną tego roku). Zadanie miało na celu nie tylko doskonalenie umiejętności odpowiedniego zaopatrzenia rannej osoby, ale również pokazanie, że udzielenie pomocy na single tracku wiąże się z ustaleniem lokalizacji i dotarciem do poszkodowanego, zabezpieczeniem trasy w czasie udzielania pomocy,  a następnie ewakuacją i przekazaniem osoby zespołowi PRM. Ze względu na warunki terenowe dotarcie i ewakuacja odbywa się najczęściej na piechotę. Drugie zadanie zlokalizowane było w uroczej wiosce lapońskiej KALEVALA w Borowicach. Pomoc osobie porażonej prądem, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) polegała na wdrożeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zanim to jednak nastąpiło ratownicy musieli zadbać o swoje bezpieczeństwo i usunąć zagrożenie związane z porażeniem prądem elektrycznym.

Trzeci epizod realizowany był na terenie JRG1, gdzie ratownicy zastali samochód leżący na boku. Zadanie polegało na pokazaniu i przećwiczeniu metody postawienia samochodu na koła przy użyciu drabin nasadkowych (na zasadzie dźwigni) z poszkodowanym w środku pojazdu! Oczywiście samo przemieszczanie samochodu z poszkodowanym w jego środku jest metodą kontrowersyjną i wywołującą wiele dyskusji, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zajść konieczność zastosowania tej metody. W zadaniu nr 4 udzielano pomocy dwóm osobom poszkodowanym w wyniku dachowani samochodu osobowego. Terenem działań była ul. Objazdowa w Jeleniej Górze. Piąty epizod odbywał się na terenie stacji głównej Grupy Karkonoskiej GOPR przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze. W tym miejscu ratownicy zaopatrywali poszkodowanego z urazem barku przy użyciu folii stretchowej. Zespoły jednocześnie miały okazję do obejrzenia sprzętu jakim na co dzień dysponują GOPR-owcy.

Ostatnie ćwiczenie w czwartek zlokalizowane było nad zbiornikiem wodnym tzw. Balatonem w Staniszowie. Ratownicy musieli udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz karetki, która w wyniku wypadku przewróciła się na bok. W karetce znajdował się pacjent. Zdarzenie miało charakter masowy. W tym zadaniu w celach pozoracji wykorzystany został również manekin firmy PHANTOM. W ostatnim dniu manewrów (piątek 4.10.2019r.) odbyły się 2 zadania w Karpaczu. Przy górnej stacji wyciągu na Kopę ratownicy udzielali pomocy osobom, które były wychłodzone. W drugim epizodzie pomagano osobie, którą raniono nożem. W wyniku odniesionych ran u osoby doszło do zatrzymania krążenia. Zadanie odbywało się na terenie Skoczni ORLINEK w Karpaczu. Idea manewrów oparta jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności w udzielaniu kpp. Manewry ratownictwa medycznego nie są formą konkursu – nie wybierane są najlepsze czy najgorsze zespoły.

FILM z Manewrów Ratownictwa Medycznego "DZWON" - https://www.youtube.com/watch?v=2uJcV19HUeA&feature=youtu.be


Ćwiczenia zgrywające umiejętności technicznych i w zakresie niezbędnej pomocy medycznej

Publikováno: 01.11.2019

Silny wiatr, powywracane drzewa, a w rezultacie wypadek dwóch autobusów. Duża liczba rannych pasażerów, z których połowa mówi tylko po polsku. Taki był scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w środę 30 października w Harrachowie.

Symulowany wypadek drogowy dwóch autobusów miał na celu sprawdzenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas zdarzenia takiej wielkości. Segregacja poszkodowanych, ich zaopatrzenie, kierowanie działaniami ratowniczymi i komunikacja między czeskimi a polskimi jednostkami ochrony ppoż. – to tylko część zadań, które czekały na ratowników. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej i 50 pozorantów. Udział wzięły także jednostki wyznaczone do ochrony ludności, które dysponują specjalnym wyposażeniem do zabezpieczenia zaplecza podczas działań zw. ze zdarzeniem o dużym zakresie.

Ćwiczenia odbyły się w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy “, CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.

Jednostki biorące udział w działaniach: HZS LK st. Tanvald, JSDHO Harrachov, JSDHO Rokytnice nad Jizerou, JSDHO Desná, JSDHO Rádlo, JSDHO Železný Brod – Těpeře, KM PSP Jelenia Góra (PL)

Podziękowania za pomoc przy przygotowaniu i organizacji ćwiczeń należą się wszystkim 50 pozorantom, organizacji Czeski Czerwony Krzyż w Jabloncu nad Nysą za przygotowanie pozoracji, firmie Bus Line za wypożyczenie autobusu i JSDHO Rádlo oraz JSDHO Železný brod – Těpeře za przygotowanie zaplecza podczas przygotowań i realizacji ćwicze

Oficiální článek na webu HZS Libereckého kraje+ více fotografií


Kurz polského jazyka pro zasahující hasi

Publikováno: 30.10.2019


Warsztaty i szkolenie specjalistyczne dla strażaków i służb zarządzania kryzysowego z Poslki i Czech, połączone z uroczystymi obchodami Międzynarodowego Polsko-Czeskiego Dnia Strażaka

Publikováno: 03.06.2019

W dniach 24–25.05.2019 r. odbyły się warsztaty i szkolenie specjalistyczne dla strażaków i służb zarządzania kryzysowego z Polski i Czech, połączone z uroczystymi obchodami Międzynarodowego Polsko-Czeskiego Dnia Strażaka. Omówiono następujące tematy:

1. Analiza zagrożeń  występujących na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego na terenie kompleksów leśnych i przygotowania terenów leśnych do prowadzenia działań gaśniczych  przez KM PSP w Jeleniej Górze.
2. Analiza zagrożeń występujących na terenie przygranicznym chronionym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Kraju Libereckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego na terenie kompleksów leśnych. Kompetencje czeskich jednostek zawodowych straży pożarnych w zakresie przygotowania obszarów leśnych do działań gaśniczych -kontrole w lasach, egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, wymagania dotyczące zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych.
3. Prezentacja multimedialna z wspólnych polsko-czeskich działań gaśniczych z dnia 17.11.2018 r. na terenie przygranicznym u źródeł Łaby- działania strony polskiej i ze strony czeskiej (2 porezentacje).
4. Ćwiczenia taktyczne służb ratowniczych  PL i CZ z gaszenia pożarów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Miejsce ćwiczeń: teren lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze.
5. Prezentacja możliwości działania pojazdu z systemem tnąco-gaszącym COBRA jako samochodu wykorzystującego nowoczesne techniki w działaniach ratowniczo-gaśniczych – Plac Ratuszowy  w Jeleniej Górze.

Uczestniczyło 30 osób z Polski i 30 osob z Czech.


Szkolenie ukierunkowane na udzielanie pomocy medycznej przy sytuacjach kryzysowych o znacznym zakresie

Publikováno: 30.05.2019

W dniach 09-10.05.2019 r. realizowano drugą edycję ćwiczeń doskonalących w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych o dużym zakresie, realizowany w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”, nr rej. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905.

W ćwiczeniach udział wzięło 15 funkcjonariuszy HZS Libereckého kraje i 5 kolegów z Polski.

Na wstępie przeprowadzono szkolenie teoretyczne, obejmujące kwestie zaopatrzenia obrażeń, z którymi strażacy mogą spotkać się podczas wykonywania służby. Merytoryczny blok teoretyczny obejmował m.in. prezentację dr Horáčkovej z Instytutu Chirurgii Ręki. Nawiązujące do części teoretycznej szkolenie praktyczne z udziałem figurantów koncentrowało się na praktycznym zaopatrzeniu urazów głowy, amputacji, ran z ciałami obcymi, obrażeń spowodowanych użyciem pił spalinowych i wielu innych.

Kolejny blok praktyczny koncentrował się na działaniach ratujących życie, resuscytacji, unieruchamianiu różnego rodzaju obrażeń oraz odpowiednich sposobach korzystania ze środków transportu wykorzystywanych przez HZS LK.

Ćwiczący pogłębili swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przećwiczyli współpracę w zakresie zaopatrywania i transportu osób poszkodowanych.

Po zakończeniu ćwiczeń przeprowadzono krótką ewaluację i porównanie procedur udzielania pierwszej pomocy po obu stronach granicy.


Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja