Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Aktuality

31I12 2021

Dovolujeme si ke stažení nabídnout podrobnou   informační brožuru o realizaci projektu.

31I10 2021

V souvislosti s realizací projektu se ve dnech 25.–27. října 2021 uskutečnilo školení
pro operátory Přeshraničního centra krizového řízení a odborného školení a operátory záchranných složek z Polska a České republiky. Zúčastnilo se 30 osob: 15 z České republiky
a 15 z Polska.

30I10 2021

Ve dnech 7.–8.10.2021 se v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu konala dvoudenní praktická odborná příprava hasičů s účastí polských kolegů v poskytování neodkladné zdravotní pomoci v podhůří Jizerských hor pod názvem Záchranářské manévry.

Manévry probíhaly formou soutěže pěti čtyřčlenných družstev, které měly za úkol řešit neodkladnou zdravotnickou pomoc na pěti stanovištích s různými scénáři pod lektorským dohledem. Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejícím s poskytováním neodkladné předlékařské pomoci, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace, práce s obvazovým materiálem, poskytování tepelného komfortu apod.

 

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace