PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Aktuality


Proč tento projekt vznikl

Publikováno: 30.11.2018

Pohraničí. To jsou z větší části horské, případně podhorské oblasti se svými specifickými problémy. Nedostatečná dopravní provázanost vyžaduje schopnost zasahovat primárně s vlastním potenciálem sil a prostředků dotčeného regionu. Okamžitá vzájemná přeshraniční pomoc je proto zásadní. Koordinace a společné provádění odborné přípravy zasahujících jednotek zvýší na shodné úrovni povědomí o principech záchranného systému po obou stranách hranice a tím se zefektivní záchranářské akce.


Pracovní schůzky projektových partnerů

Publikováno: 20.11.2018

Dne 12. dubna 2018 se uskutečnila pracovní schůzka projektových partnerů ve městě Jelenia Góra (Odbor pro krizové řízení Města Jelenia Góra). Během schůzky projektový personál řešil otázky spojené s plány jednotlivých partnerů na nejbližší období. Dále se projednávaly uskutečněné aktivity, harmonogramu projektu, naplňování milníků, a také problémy, které se vyskytly při implementaci projektu.

Dne 18. října 2018 se uskutečnila pracovní schůzka projektových partnerů ve městě Jelenia Góra (Odbor pro krizové řízení Města Jelenia Góra). Během schůzky projektový personál řešil otázky spojené s plány jednotlivých partnerů na další rok. Dále se projednávaly uskutečněné aktivity, harmonogramu projektu, naplňování milníků, a také problémy, které se vyskytly při implementaci projektu.


Mezinárodní záchranářské manévry 3.-5.10.2018

Publikováno: 30.10.2018


Mezinárodní záchranářské manévry 13.-15.6.2018

Publikováno: 20.06.2018


Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace