PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Aktuality


Výcvik nezbytné zdravotní péče při krizových situacích značného rozsahu

Publikováno: 30.05.2019

Ve dnech 9-10. 5. 2019 byl realizován druhý běh výcviku nezbytné zdravotní péče při krizových situacích značného rozsahu, realizovaný v rámci projektu Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš, CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905".

Výcviku se zúčastnilo 15 příslušníků HZS Libereckého kraje a 5 kolegů z Polska.

V úvodu zaměstnání proběhla teoretická příprava zahrnující ošetření úrazů, se kterými se hasiči mohou setkat při výkonu svého povolání. Součástí odborného teoretického bloku byla prezentace paní doktorky Horáčkové z Ústavu chirurgie ruky. Navazující výcvik byl zaměřen na praktické ošetření zranění, kdy s využitím maskování a figurantů probíhalo ošetřování úrazů hlavy, ztrátových poranění, ran s cizími předměty, úrazů vzniklých při používání motorových pil a množství dalších.

Další praktický blok byl zaměřen na život zachraňující úkony, resuscitaci, fixaci různých druhů poranění a vhodné způsoby využití transportních prostředků používaných u HZS Libereckého kraje.

Cvičící si prohloubili znalosti v poskytování zdravotní péče, nacvičili spolupráci při ošetřování a transportu zraněných osob.

Po ukončení zaměstnání bylo provedeno krátké vyhodnocení a srovnání postupů při poskytování zdravotní péče na obou stranách hranice.


Záchranářské manévry 10-12.4.2019

Publikováno: 10.05.2019

V termínu 10. 4.–12. 4. 2019 proběhly mezinárodní záchranné manévry (výcvik) pod kryptonymem Krokus. Zúčastnily se polské jednotky PSP a OSP, a také partnerské jednotky z Libereckého kraje (okresy: Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Česká Lípa).  Hlavní základna byla umístěna v Borowicích (Krkonoše), tam probíhala i teoretická část. Ve městě Jelenia Góra a jeho okolí bylo 10 simulovaných událostí. Na jejich přípravě se podílely i další složky (včetně ženistů z Bolesławce a Krosna Odrzańského). Účastníci manévrů jednali jako v případě skutečného incidentu – příjezd na místo události na základě GPS souřadnic, poskytování pomoci zraněným osobám.


Mezinárodní záchranné manévry

Publikováno: 20.04.2019

V termínu 10. 4.–12. 4. 2019 proběhly mezinárodní záchranné manévry (výcvik) pod kryptonymem Krokus. Zúčastnily se polské jednotky PSP a OSP, a také partnerské jednotky z Libereckého kraje (okresy: Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Česká Lípa).  Hlavní základna byla umístěna v Borowicích (Krkonoše), tam probíhala i teoretická část. Ve městě Jelenia Góra a jeho okolí bylo 10 simulovaných událostí. Na jejich přípravě se podílely i další složky (včetně ženistů z Bolesławce a Krosna Odrzańského). Účastníci manévrů jednali jako v případě skutečného incidentu – příjezd na místo události na základě GPS souřadnic, poskytování pomoci zraněným osobám.


Výcvik technické dovednosti při zásazích po větrné kalamitě

Publikováno: 15.04.2019

V rámci projektu „Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905", proběhl ve dnech 3.-4.4. 2019 workshop na téma „Výcvik technické dovednosti při zásazích po větrné kalamitě“. Workshopu se zúčastnilo 20 hasičů (5 PL + 15 CZ - HZS Libereckého kraje).

První den byli účastníci workshopu seznámeni s problematikou zásahů po větrné kalamitě ve všeobecné rovině, tedy různými způsoby a postupy při řešení mimořádných událostí typu zastřešování budov, práce s motorovou pilou řetězovou, motorovou pilou kotoučovou a dalšími věcnými prostředky ve výbavě HZS Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“). Odborná garance kurzu byla zajištěna instruktory pro práci s motorovou pilou z řad HZS LK. 

Praktický výcvik technických dovedností byl zaměřen přímo na práci s motorovou pilu v prostorách po větrné kalamitě při odstraňování polomů a jinak poškozených stromů. Účastníkům byly ze strany instruktorů názorně předvedeny správné
a bezpečné postupy odstraňování poškozené dřevní hmoty. Každý si poté prakticky vyzkoušel práci s motorovou pilou řetězovou a odstraňování poškozených dřevin.

Po ukončení se provedlo krátké vyhodnocení a srovnání postupů na České a Polské straně. Bylo konstatováno, že přístup k řešení mimořádných událostí spojených s větrnými smrštěmi je na obou stranách téměř totožný a že další výcviky a zásahy u mimořádných událostí můžou probíhat společně.


Jazykový kurz

Publikováno: 27.03.2019

V týdnu od 11. do 15. března 2019 uspořádal HZS Libereckého kraje týdenní intenzívní kurz polského jazyka v rámci projektu "Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905. Místem konání kurzu byl penzionu U Můrinek v Jidřichovicích pod Smrkem. Penzion se nachází na okraji Jindřichovic pod Smrkem v klidném místě, je dostatečně prostorný pro konání tohoto typu akcí.

Výuka byla rozdělena na část teoretickou i praktickou. Praktická část byla zaměřena na využití komunikačních dovedností s polsky mluvícími občany, zejména při zásazích. Výuka probíhala v blocích dopoledních i odpoledních. Dopolední blok byl zaměřen na opakování témat z přešlého dne, poté následovalo další osvojování polského jazyka pomocí praktických cvičení, např. poslechem, či překladem. Současně všichni účastníci kurzu při praktických opakováních byli postupně zapojováni do konverzace s lektorkou kurzu. Lektorka kurzu svým kurzistům pomáhala s osvojením základů polského jazyka. Její profesionalita dopomohla k odstranění prvotních zábran v komunikaci v polském jazyce.

Hlavní témata kurzu: složky IZS v cizím jazyce, komunikační dovednosti u zásahu, dopravní nehody, únik nebezpečných látek, požár, technické pomoci, předání místa zásahu, části těla, číslovky, první pomoc.

V rámci kurzu proběhla jednodenní stáž v Jelenie Goře u polských hasičů. Prvotní setkání s polskými příslušníky proběhlo na hasičské stanici v centru města, takzvaně stanice č.2, kde sídlí operační středisko okresu Jelenia Gora. Po návštěvě této stanice se společně kurzisté s polskými kolegy přesunuli na stanici č.1 PSP Jelenia Gora. Zde proběhla exkurze na stanici, prohlídka techniky a speciálního vybavení hasičů. Dále kurzisté navštívili podzemí Jelenie Gory - Time Gates (Bramy Czasu), výklad probíhal v polském jazyce. 


Střední vícefunkční cisternová automobilová stříkačka

Publikováno: 01.02.2019

V rámci projektu Město Jelenia Góra pro KM PSP w Jeleniej Górze (realizátor projektu) pořídilo vozidlo: Střední vícefunkční cisternová automobilová stříkačka v úpravě pro použití v terénu 4x4 k odstraňování následků živelních pohrom na podvozku SCANIA P 360.

 

Automobil je vybaven motorem s výkonem 360 KM, který slouží i pro pohon  požárního automobilového čerpadla s výkonem 3600 l/min při tlaku 8 bar. Nádrž na vodu má objem 3000 litrů a nádrž na pěnidlo 300 litrů. Vozidlo je dále vybaveno navijákem s tažnou silou 80 kN, délka lana je 30 metrů. Auto má také vybavení pro poskytování kvalifikované první pomoci – defibrilátor AED, zdravotnická brašna PSP-R1 a      souprava pro třídění zraněných osob (TRIAGE). Vozidlo bude využíváno pro provádění záchranných a hasicích akcí a odstraňování následků živelních pohrom na území Města Jelení Góry, Jelenohorského okresu a českého příhraničí. Vozidlo bude moci být využité i pro ohraničení kontaminované zóny v případě chemické a biologické kontaminace a pro provádění dekontaminace. Vybavení, jimž bude vozidlo vybaveno, usnadňuje poskytování kvalifikované první pomoci v místě události včetně masových událostí. Pořizovací cena  je 997.284,00 PLN.


Speciální automobil pro logistickou podporu

Publikováno: 01.02.2019

V rámci projektu Město Jelenia Góra pořídilo speciální automobil pro logistickou podporu záchranných činností při likvidaci následků živelních pohrom v důsledků klimatických změn. Jedná se o automobil Renault Trafic.

Vozidlo bylo vybaveno technikou pro působení v krizových situacích. Jedná se o: generátor s výkonem 2,0 kW, sadu 2 přenosných osvětlovacích systémů LED, z nichž každý odpovídá výkonu 500 W, měnič napětí s výkonem 12 V, vařič vody o kapacitě 20 l,           nádrž na pitnou vodu o kapacitě 100 l, rychle rozkládací stožárový stan 3 m x 6 , zdravotnická brašna pro poskytovaní kvalifikované první pomoci, sada termoizolačních dek pro zasažené osoby, souprava pro třídění osob zasažených v důsledku hromadných událostí (souprava TRIAGE pro 50 osob).  Pořizovací cena vozidla:  102.540,00 PLN,  pořizovací cena vybavení je 17.000,00 PLN.


Záchranářské manévry 2018 Hrabětice

Publikováno: 19.12.2018

Zdravotnické manévry CZ se uskutečnily v termínu 6. - 7. listopadu 2018 v prostředí Jizerských hor - okolí Hrabětic.
Aktivita byla zaměřena především na praktickou aplikaci první zdravotnické pomoci v podmínkách Hasičského záchranného sboru ČR a Straze Pozarne PL. Pro výcvik byly vybrány vhodné lokality a prostředí odpovídající mimořádným událostem, které byly řešeny šesti čtyřčlennými posádkami obou zemí. Jelikož se jednalo o outdoorovou aktivitu, povětrnostní podmínky odpovídaly jak ročnímu období tak denní době.Všechny posádky pracovaly na všech stanovištích od 13:00 hod do 19:00
hod. Vždy po hodině začínaly řešit nový úkol.

Nosná témata jednotlivých stanovišť byla Střelné poranění, Resuscitace (AED), Poranění horní končetiny, Poranění dolní končetiny, Polytrauma, Diabetický kolaps.
K ošetření jednotlivých figurantů již byly využity věcné prostředky a vybavení nakoupené v rámci projektu.  Jednalo se např. o transportní vozík, multifunkční nůžky, ochranné přilby, apod. Tyto prostředky výrazně zlepšily samotnou práci i bezpečnost členů posádek.
Nedílnou součástí zaměstnání byl odborný dozor a vyhodnocení práce jak posádek tak figurantů a personálu zabezpečujícího fungování jednotlivých stanovišť. Vyhodnocení proběhlo na Hotelu Maruška v Hraběticích, kde byla poskytnuta účastníkům jak strava tak ubytování. V hodnocení byla vyzdvižena praktická kvalita a nasazení posádek jak českých  tak polských. Obecný přehled a znalost zásadních postupů a indicií, které napomáhaly nalezení správné cesty k řešení cílového ošetření figurantů.
Oceněna byla práce polské strany především z hlediska jazykové bariéry, která byla jištěna pro případ nedorozumění a nepochopení překladatelem. Posádky měly za úkol se domluvit se zraněnou osobou bez tlumočníka, překladatel byl využíván pro domluvu mezi posádkami a obsluhou stanovišť. Do polského jazyka bylo překládáno i samotné vyhodnocení.
Vyhodnocena byla snaha a účast všech posádek na zaměstnání formou tematických věcných darů.
V průběhu akce nedošlo k žádným škodám na vybavení, vozidlech ani na zdraví účastníků. Většinové ohlasy na akci byly veskrze pozitivní s oceněním přínosu po odborné stránce jak pro polskou tak pro českou stranu.


Otevření Přeshraničního centra pro krizové řízení v Jelení Hoře

Publikováno: 05.12.2018

Dne 15. a 16. 11. 2018 se uskutečnilo otevření Přeshraničního centra pro krizové řízení v Okresním úřadě v Jelení Hoře. Otevření bylo doprovázeno školením. Program zahrnoval:

1. Slavnostní otevření Přeshraničního centra pro krizové řízení v Jelení Hoře a prezentace technického vybavení zakoupeného v rámci projektu.
2. Seznámení zástupců JPO a orgánů KŘ z české a polské strany s pravidly fungování PCKŘ.
3. Posílání záchranných složek – specifičnost příhraničních oblastí Jelenohorského okresu a dolnoslezského vojvodství.
4. Využívání digitálních map a teleinformačních systémů při koordinaci záchranných činností v polsko-českém pohraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš.
5. Prezentace technických možností nového specializovaného technického záchranného vozidla SRt ve výbavě jednotky č. 1 PSP Jelenia Góra a možnosti využití specializovaného technického záchranného vozidla SRt při jednotlivých zásazích v rámci polsko-českého příhraničí.
Účastnilo se 15 osob z Polska a 15 osob z Česka.


Spustili jsme pro Vás nový web

Publikováno: 03.12.2018

S potěšením Vám představujeme novou webovou stránku HZS Libereckého kraje.

Web je zaměřen na projekt “Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš” jehož jsme vedoucím partnerem. Naleznete zde veškeré informace o možných formách spolupráce, vývoji projektu a splnění cílů.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte  kontaktovat.


Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace