Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Nowości

31I12 2021

Zapraszamy do pobrania szczegółowej broszury informacyjnej dotyczącej realizacji projektu.

31I10 2021

W związku z realizacją projektu w dniach 25–27 października 2021 r. odbyło się szkolenie
dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Czech (30 osób: 15 z Republiki Czeskiej i 15 z Polski).

30I10 2021

W dniach 7–8 października 2021 r. w Hraběticach w Górach Izerskich w ramach projektu odbyło się dwudniowe praktyczne szkolenie strażaków z udziałem polskich kolegów w zakresie udzielania doraźnej pomocy medycznej u podnóża Gór Izerskich pn. „Manewry ratownicze”.

Manewry odbyły się w formie rywalizacji pięciu czteroosobowych zespołów, które pod okiem pracowników Czeskiego Czerwonego Krzyża miały za zadanie udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy na pięciu stanowiskach. Każde stanowisko miało swój scenariusz. Ratownicy ćwiczyli czynności związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym m.in. badanie poszkodowanych, resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie materiałów opatrunkowych, zapewnienie komfortu termicznego itp.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja