Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Nowości

7I2 2020

W tygodniu od 6 do 10 stycznia 2020 r. odbył się tygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla strażaków biorących udział w działaniach bojowych. Miejscem kursu był Pensjonat U Můrinek w Jidřichovicach pod Smrkem. Lekcje obejmowały 40 godzin. Podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna poświęcona została opanowaniu podstawowego słownictwa oraz nauce pisania. Koncentrowano się też na słuchaniu. Część praktyczna koncentrowała się na wykorzystaniu umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z polskojęzycznymi osobami - zarówno podczas prowadzenia działań, jak i przez telefon na linii alarmowej. 

Główne tematy kursu: podział administracyjny Polski, służby ratownicze i ich nazwy, umiejętności komunikacyjne w prowadzeniu działań, wypadki drogowe, wyciek substancji niebezpiecznych, pożar, pomoc techniczna, przekazanie miejsca prowadzenia działań, części ciała, liczebniki, pierwsza pomoc.

10I12 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Transgranicznym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się polsko-czeskie spotkanie robocze zespołu realizującego projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. Celem spotkania było podsumowanie działań podjętych w 2019 roku oraz uzgodnienie terminów oraz przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2020 roku.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja