PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Aktuality


Stručně o projektu

Publikováno: 01.12.2018

Hasiči Libereckého kraje již dlouhodobě spolupracují s příslušnými záchranářskými složkami a subjekty z polské strany tohoto regionu.

Projekt “Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš” vznikl na základě dohody obou stran za účelem zlepšení připravenosti na řešení mimořádných a krizových situací v česko-polském příhraničí. Cílem je zlepšit vzájemnou spolupráci subjektů, posílit technickou vybavenost záchranářů, zefektivnění reakcí na hrozící rizika a v neposlední řadě i zatraktivnění regionu milovníkům přírodních krás. Více informaci o projektu naleznete ZDE.


Proč tento projekt vznikl

Publikováno: 30.11.2018

Pohraničí. To jsou z větší části horské, případně podhorské oblasti se svými specifickými problémy. Nedostatečná dopravní provázanost vyžaduje schopnost zasahovat primárně s vlastním potenciálem sil a prostředků dotčeného regionu. Okamžitá vzájemná přeshraniční pomoc je proto zásadní. Koordinace a společné provádění odborné přípravy zasahujících jednotek zvýší na shodné úrovni povědomí o principech záchranného systému po obou stranách hranice a tím se zefektivní záchranářské akce.


Pracovní schůzky projektových partnerů

Publikováno: 20.11.2018

Dne 12. dubna 2018 se uskutečnila pracovní schůzka projektových partnerů ve městě Jelenia Góra (Odbor pro krizové řízení Města Jelenia Góra). Během schůzky projektový personál řešil otázky spojené s plány jednotlivých partnerů na nejbližší období. Dále se projednávaly uskutečněné aktivity, harmonogramu projektu, naplňování milníků, a také problémy, které se vyskytly při implementaci projektu.

Dne 18. října 2018 se uskutečnila pracovní schůzka projektových partnerů ve městě Jelenia Góra (Odbor pro krizové řízení Města Jelenia Góra). Během schůzky projektový personál řešil otázky spojené s plány jednotlivých partnerů na další rok. Dále se projednávaly uskutečněné aktivity, harmonogramu projektu, naplňování milníků, a také problémy, které se vyskytly při implementaci projektu.


Mezinárodní záchranářské manévry 3.-5.10.2018 Druhý turnus manévrů – 2018, krycí název Uran

Publikováno: 30.10.2018

Ve dnech 3. - 5. 10. 2018 se v Jelenohorském okrese uskutečnily 26. mezinárodní záchranné manévry "URAN". Manévrů se zúčastnily záchranné týmy, zejména z Dolnoslezského vojvodství. Kromě hasičů Státního hasičského sboru PSP se záchranářských workshopů zúčastnili také přátelé z řad dobrovolných hasičských sborů, zásahové skupiny vězeňské služby a policisté. Manévry mají mezinárodní rozměr, protože se na nich budou podílet i hasiči z České republiky. Manévry budou prováděny v rámci projektu EU „Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg VA Česká republika – Polsko 2014–2020.

Na první den manévrů (středa 3. října 2018) proběhlo dvouhodinové přednáškové setkání, kde byly projednány otázky týkající se poskytování první pomoci během události s radioaktivním materiálem a informace o defibrilátorech AED. Praktické aktivity byly naplánovány do lokality Wilcza Poręba v Karpaczi mezi 21.00 a 1.00 hodinou noční.  Záchranné týmy poskytnou kvalifikovanou první pomoc při dopravní nehodě se třemi zraněnými osobami. Dalším úkolem bude pomoc osobě s náhlou srdeční zástavou. Záchranné operace budou prováděny s využitím cvičných defibrilátorů AED. Poslední úkol ve středu bude zahrnovat pomoc někomu, kdo měl masivní krvácení z poškozené femorální tepny.

Druhý den manévrů (čtvrtek 4. října 2018) zahrnuje 5 úkolů, z nichž 3 jsou umístěny v Kowarech v bývalém uranovém dole. Záchranáři budou pomáhat člověku s astmatickým záchvatem, osobě s radiační nemocí a turistovi, který v důsledku pádu utrpěl zlomeninu klíční kosti.  Zbývající 2 úkoly se budou konat v obci Šciegny a budou se týkat různých metod zprůchodnění dýchacích cest a zacházení v případě osob s popáleninami. Třetí den manévru (pátek 5. října 2018) jsou naplánovány 3 úkoly. Na kopci  Góra Grodna v obci Sosnówka budou muset záchranáři řešit pomoc člověku po pádu z výšky, u kterého dojde ke kraniocerebrálnímu traumatu. Na kopci Witosza ve Staniszowě se člověk naučí lámat šaty. utrpí člověk zlomeninu stehenní kosti. Poslední úkol se bude týkat technické záchrany a bude proveden na hasičsské stanici JRG 1 v Jelení Góře.


Mezinárodní záchranářské manévry 13.-15.6.2018

Publikováno: 20.06.2018


Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace