PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Manewry ratownicze 07–08.10.2021

Publikováno: 30.10.2021

W dniach 7–8 października 2021 r. w Hraběticach w Górach Izerskich w ramach projektu odbyło się dwudniowe praktyczne szkolenie strażaków z udziałem polskich kolegów w zakresie udzielania doraźnej pomocy medycznej u podnóża Gór Izerskich pn. „Manewry ratownicze”.

Manewry odbyły się w formie rywalizacji pięciu czteroosobowych zespołów, które pod okiem pracowników Czeskiego Czerwonego Krzyża miały za zadanie udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy na pięciu stanowiskach. Każde stanowisko miało swój scenariusz. Ratownicy ćwiczyli czynności związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym m.in. badanie poszkodowanych, resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie materiałów opatrunkowych, zapewnienie komfortu termicznego itp.

Manewry zostały zakończone podsumowaniem końcowym, które wykazało, że realizacja działań wiernie symulujących rzeczywiste warunki przyniosła obu stronom projektu znaczące korzyści w zakresie przygotowania do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, te bowiem nie szanują granic państwowych. Wszyscy uczestnicy docenili możliwość ćwiczenia udzielania pomocy w realnych sytuacjach w pięknym otoczeniu Gór Izerskich.
Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja