PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Školení pro dispečery Přeshraničního centra krizového řízení a odborného školení a dispečery záchranných složek 25.–27.10.2021

Publikováno: 31.10.2021

V souvislosti s realizací projektu se ve dnech 25.–27. října 2021 uskutečnilo školení
pro operátory Přeshraničního centra krizového řízení a odborného školení a operátory záchranných složek z Polska a České republiky. Zúčastnilo se 30 osob: 15 z České republiky
a 15 z Polska.

Jednalo se o poslední školení realizované v rámci tříletého projektu financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Během školení se účastníci zdokonalili ve spolupráci v oblasti funkčního systému výměny informací a řízení přeshraničních zásahů a vytvoření efektivnějšího a rychlejšího modelu reagování v případě záchranných akcí
v polsko-českém příhraničí v jednotlivých rizikových oblastech.

Během školení se řešila následující témata:

  1. Krizové řízení a civilní obrana v Polsku a České republice;
  2. Národní záchranný a hasičský systém v Polsku a České republice;
  3. Komunikační systém spolupráce služeb na místě záchranných akcí;
  4. Pohotovostní operační středisko (polsky Centrum Powiadamiania Ratunkowego) v Polsku;
  5. Zdravý záchranář – Bezpečnost hasičů, moderní hrozby a způsoby ochrany;
  6. Ochrana před povodněmi v údolí řeky Bobr na základě přehrady a retenční nádrže v Pilchowicích;
  7. Bezpečnost osob na vodních plochách – vodní záchrana v teorii a praxi;
  8. Záchrana z výšek na turistických rozhlednách.
Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace