PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Záchranářské manévry 7.–8.10. 2021

Publikováno: 30.10.2021

Ve dnech 7.–8.10.2021 se v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu konala dvoudenní praktická odborná příprava hasičů s účastí polských kolegů v poskytování neodkladné zdravotní pomoci v podhůří Jizerských hor pod názvem Záchranářské manévry.

Manévry probíhaly formou soutěže pěti čtyřčlenných družstev, které měly za úkol řešit neodkladnou zdravotnickou pomoc na pěti stanovištích s různými scénáři pod lektorským dohledem. Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejícím s poskytováním neodkladné předlékařské pomoci, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace, práce s obvazovým materiálem, poskytování tepelného komfortu apod.

Manévry uzavřelo závěrečné vyhodnocení, při kterém bylo shledáno, že konání akcí věrně simulující reálné podmínky jsou pro obě zúčastněné strany projektu značným přínosem v přípravě na zvládnutí mimořádných událostí, které neznají hranic. Všichni účastníci ocenili možnost prakticky si vyzkoušet poskytování pomoci v reálných připravených scénářích,
a to v krásné krajině Jizerských hor.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace