PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Informacja prasowa

Publikováno: 05.03.2021

Projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” zgodnie z planem powinien był trwać do 30.12.2020 r.

Niestety, związane z koronawirusem i epidemią COVID-19 ograniczenia wprowadzone w 2020 roku na poziomie ogólnokrajowym w Czechach i w Polsce, uniemożliwiły realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu. W związku z tym w 2020 roku wystąpiliśmy o możliwość przedłużenia realizacji projektu do 31.12.2021 roku i wniosek ten został zatwierdzony.

Na listopad 2020 przygotowaliśmy spotkanie robocze. Niestety kolejna fala ograniczeń w zw. z COVID-19 nie pozwoliła nam na osobiste spotkanie, zrealizowaliśmy je więc online. Dzięki temu udało się spotkać, a partnerzy projektu mogli się zobaczyć przynajmniej za pośrednictwem systemu do wideokonferencji. Na spotkaniu dokonaliśmy oceny przebiegu bieżącej komunikacji w 2020 roku oraz przygotowaliśmy terminy działań na 2021 rok.

Obecnie widzimy, że realizacja niektórych działań w pierwszej połowie tego roku jest zagrożona, ale głęboko wierzymy, że termin zakończenia realizacji projektu zostanie dotrzymany, a wszystkie działania zostaną zorganizowane do końca 2021 roku. Staramy się sprawdzić, czy niektórych działań projektu nie dałoby się zorganizować w formie online, co pozwoliło nieco poluzować harmonogram.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja