PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Kurs języka polskiego dla strażaków z podziału bojowego

Publikováno: 07.02.2020

W tygodniu od 6 do 10 stycznia 2020 r. odbył się tygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla strażaków biorących udział w działaniach bojowych. Miejscem kursu był Pensjonat U Můrinek w Jidřichovicach pod Smrkem. Lekcje obejmowały 40 godzin. Podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna poświęcona została opanowaniu podstawowego słownictwa oraz nauce pisania. Koncentrowano się też na słuchaniu. Część praktyczna koncentrowała się na wykorzystaniu umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z polskojęzycznymi osobami - zarówno podczas prowadzenia działań, jak i przez telefon na linii alarmowej. 

Główne tematy kursu: podział administracyjny Polski, służby ratownicze i ich nazwy, umiejętności komunikacyjne w prowadzeniu działań, wypadki drogowe, wyciek substancji niebezpiecznych, pożar, pomoc techniczna, przekazanie miejsca prowadzenia działań, części ciała, liczebniki, pierwsza pomoc.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja