PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Informacja o spotkaniu zespołu realizujące projekt

Publikováno: 10.12.2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Transgranicznym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się polsko-czeskie spotkanie robocze zespołu realizującego projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. Celem spotkania było podsumowanie działań podjętych w 2019 roku oraz uzgodnienie terminów oraz przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2020 roku.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja