PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Tisková zpráva

Publikováno: 05.03.2021

 

Projekt Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš byl dle původního plánu připraven na dobu realizace do 30.12.2020.

Celorepubliková opatření během roku 2020  v ČR i v PR týkající se koronaviru a COVID-19 bohužel zásadně narušila možnost realizace aktivit dle časového harmonogramu projektu.

S ohledem na tuto skutečnost jsme v průběhu roku 2020 zažádali o možnost prodloužení realizace projektu do 31.12.2021 a této žádosti bylo vyhověno.

Na listopad 2020 jsme připravili  osobní pracovní setkání. Bohužel, další vlna opatření proti COVID-19 nám neumožnila toto setkání uspořádat osobně, proto jsme ho realizovali online formou. Setkání se tedy úspěšně konalo a projektoví partneři se tak mohli vidět alespoň přes videokonferenční techniku. Na setkání jsme zhodnotili průběh průběžné komunikace během roku 2020 a připravili termíny pro konání aktivit na rok 2021.

V současné době vidíme, že realizace některých aktivit v prvním pololetí letošního roku je ohrožena, přesto jsme pevně přesvědčení, že termín realizace projektu se podaří dodržet a všechny aktivity budou uspořádány do konce roku 2021. Snažíme se vyhodnotit, jestli by se některé činnosti projektu nedaly uskutečnit pomocí online technologií, čímž by se trochu rozvolnil časový program.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace