PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Informace o pracovním setkání

Publikováno: 10.12.2019

Dne 10. prosince 2019 se v Centru pro přeshraniční krizové řízení uskutečnilo polsko-české pracovní setkání týmu provádějícího projekt „Posílení společné bezpečnosti hranic v údolí Jeleniogórska, Jizerských hor a Karkonosze“, spolufinancované Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Interreg VA Česká republika - Polsko. Účelem této schůzky bylo shrnout opatření přijatá v roce 2019 a dohodnout se na datech a projektech plánovaných k provedení v roce 2020.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace